Jastinn Motil

Tannlege

  •  Født i 1989.
  • Utdannet tannlege i 2013.
  • Medlem av Den norske tannlegeforening.
  • Tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten fra 2013.
  • Frivillig tannlege for papirløse migranter for Røde Kors.
  • Privatpraktiserende tannlege fra 2015.
  • Tilbyr usynlig regulering for voksne.