Kulani Mathewos Buli

Tannhelsesekretær

  • Født i 1981, i Mendi, Etiopia
  • Utdannet tannhelsesekretær, Åssiden videregående skole i Drammen.
  • Tannhelsesekretær, Globus Tannhelse, 2003 – 2010.
  • Tannhelsesekretær hos tannlege Anne Mari Langen Espevalen fra 2010.