Implantatbehandling

Vi kan vurdere om implantatbehandling er nødvendig eller mulig, eller om annen behandling er det rette for pasienten.

Tannlege Anne Mari Langen Espevalen har Tannlegeforeningens kurs i implantatprotetikk, med anledning til å kreve refusjon fra Helfo. Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Vi har samarbeid med spesialist i oral kirurgi og periodonti.