Visdomstannkirurgi

Noen ganger må visdomstenner ut og ikke alltid lar dette seg gjøre ved hjelp av trekking.

Tennene kan for eksempel ligge slik til at kirurgi er eneste utvei, eller det viser seg vanskelig å få tennene helt ut ved å trekke.

Tannlege Eirik Bergen-Skar utfører planlagte visdomstannoperasjoner, slik at det ikke er nødvendig å henvise pasientene til spesialist når dette skal gjøres.