Krone/bro

Hvis det er så mye borte av tannen at den ikke kan restaureres fullgodt ved hjelp av fyllingsterapi, kan en krone gi den utseendet sitt og funksjonen sin tilbake

Hvis en tann er borte kan den erstattes ved hjelp av bro; da brukes nabotennene på hver side som feste for broen. Dette gjøres i de tilfellene der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte implantat (se egen side).

Vi samarbeider med tannteknikerlaboratorier i Drammen og Oslo når det gjelder produksjon av kroner og broer.